Drinks menu

Water

Tap water 1 l / 29 kč
Sparkling water 1 l / 79 kč
Mattoni (sparkling mineral water) 0,33 l / 49 kč
Aquila (natural still water) 0,33 l / 49 kč
Aquila (natural water) 0,75 l / 89 kč
Mattoni (natural sparkling water) 0,75 l / 89 kč

Juice

Fresh orange 0,2 l / 89 kč
Apple juice 0,25 l / 59 kč
Cherry juice 0,25 l / 59 kč
Mango 0,33 l / 59 kč
Lychee 0,33 l / 59 kč

Soft drink

Pepsi Cola 0,25 l / 59 kč
Pepsi Cola Max 0,25 l / 59 kč
Ginger ale 0,25 l / 59 kč
Mirinda 0,25 l / 59 kč
Tonic 0,25 l / 59 kč
7up 0,25 l / 59 kč
House lemonade by daily offer 0,5 l / 89 kč
Iced coffee 0,5 l /59 kč
House Ice Tea 0,5 l / 89 kč

Coffee Julius Meinl

Decaffeinato 49 kč
Espresso 59 kč
Espresso Lungo 59 kč
Micro Latte 59 kč
Espresso Macchiato 59 kč
Coffee Latte 69 kč
Cappuccino 59 kč
Double espresso 79 kč
Flat White 79 kč

Fresh ice tea

Mint 59 kč
Ginger 59 kč

Loose tea

JASMINE TEA 59 kč
CHINA WHITE PEONY 55 kč
DARJEELING 55 kč
TAIWAN MILK OOLONG 59k č
WELLNES IMMUNE BOOSTING 55 kč

Draught beer

Kozel 10° light/dark/mixed 0,5 l / 49 kč
Pilsner Urquell 12° (Premium Czech Beer) 0,5 l / 69 kč
Hoegaarden (Belgian White Beer) 0,5 l / 79 kč
Birell Non-alcoholic 0,5 l / 49 kč
Kozel 10° light/dark/mixed 0,3 l / 39 kč
Pilsner Urquell 12° (Premium Czech Beer) 0,3 l / 49 kč
Hoegaarden (Belgian White Beer) 0,25 l / 59 kč
Birell Non-alcoholic 0,3 l / 39 kč

Bottled beer / Cider

Singha (Thailand) 0,33 l / 79 kč
Birell Pomelo-Grep (non alcoholic) 0,33 l / 59 kč
Apple Cider 0,33 l /69 kč

Wine by glass

Red

Cabernet Sauvignon IGP (Italy) 0,15 l / 69 kč
Koonunga Hill Shiraz (New Zealand) 0,15 l / 139 kč

White

Pinot Grigio ITG (Italy) 0,15 l / 69 kč
Sauvignon (Moravia) 0,15 l / 129 kč
Riesling Pfaffmann Trocken (Germany) 0,15 l / 99 kč

Rose

Etoile Del Mér (France) 0,15 l / 79 kč

ProseccoCocktails Non-Alcoholic Cocktails

 

Prosecco DOC (Italy) 0,15 l / 89 kč
Aperol Soda 89 kč
Aperol Spritz 129 kč
Hugo Spritz 129 kč
Gin Fizz 129 kč
Amareto Sour 129 kč
Cuba Libre 139 kč
Caipirinha 139 kč
Espresso Martini 149 kč
Mojito 149 kč
Margarita 159 kč
Cosmopolitan 179 kč
Piňa Colada 179 kč
Long Island Ice Tea 199 kč
Mai Tai 199 kč
Virgin Colada 79 kč
Virgin Mojito 89 kč
Back to Top
Rezervace
Objednávka jídla