Drinks menu

Water

Mattoni (sparkling mineral water) 0,33 l / 49 kč
Aquila (natural still water) 0,33 l / 49 kč
Aquila (natural water) 0,75 l / 89 kč
Mattoni (natural sparkling water) 0,75 l / 89 kč
Tap water 1 l / 29 kč

Juice

Fresh orange 0,2 l / 89 kč
Apple juice 0,25 l / 59 kč
Cherry juice 0,25 l / 59 kč
Mango 0,33 l / 59 kč
Lychee 0,33 l / 59 kč

Soft drink

Pepsi Cola 0,25 l / 49 kč
Pepsi Cola Max 0,25 l / 49 kč
Ginger ale 0,25 l / 49 kč
Mirinda 0,25 l / 49 kč
Tonic 0,25 l / 49 kč
7up 0,25 l / 49 kč
House lemonade by daily offer 0,5 l / 79 kč
Iced coffee 0,5 l /59 kč
House Ice Tea 0,5 l / 79 kč

Coffee Julius Meinl

Decaffeinato 49 kč
Espresso 59 kč
Espresso Lungo 59 kč
Micro Latte 59 kč
Espresso Macchiato 59 kč
Coffee Latte 69 kč
Cappuccino 59 kč
Double espresso 79 kč
Flat White 79 kč

Fresh tea

Mint 59 kč
Ginger 59 kč

Loose tea

JASMINE TEA 59 kč
CHINA WHITE PEONY 55 kč
DARJEELING 55 kč
TAIWAN MILK OOLONG 59k č
WELLNES IMMUNE BOOSTING 55 kč

Draught beer

Kozel 10° light/dark/mixed 0,5 l / 49 kč
Pilsner Urquell 12° (Premium Czech Beer) 0,5 l / 69 kč
Hoegaarden (Belgian White Beer) 0,5 l / 79 kč
Birell Non-alcoholic 0,5 l / 49 kč
Kozel 10° light/dark/mixed 0,3 l / 39 kč
Pilsner Urquell 12° (Premium Czech Beer) 0,3 l / 49 kč
Hoegaarden (Belgian White Beer) 0,25 l / 59 kč
Birell Non-alcoholic 0,3 l / 39 kč

Bottled beer / Cider

Singha (Thailand) 0,33 l / 79 kč
Birell Pomelo-Grep (non alcoholic) 0,33 l / 49 kč
Apple Cider 0,33 l /69 kč

Wine by glass

Red

Cabernet Sauvignon IGP (Italy) 0,15 l / 69 kč
Koonunga Hill Shiraz (New Zealand) 0,15 l / 139 kč

White

Pinot Grigio ITG (Italy) 0,15 l / 69 kč
Sauvignon (Moravia) 0,15 l / 129 kč
Riesling Pfaffmann Trocken (Germany) 0,15 l / 99 kč

Rose

Etoile De Mer (France) 0,15 l / 79 kč

Prosecco

Prosecco DOC (Italy) 0,15 l / 89 kč
Back to Top
Rezervace
Objednávka jídla