Zásady ochrany osobních údajů

Klient potvrzuje, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů Společnosti, které jsou uveřejněny na stránkách lemon.cz a dále jsou k nahlédnutí v provozovně Společnosti na adrese Myslíkova 260/14, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Poskytnutí osobních údajů Klienta je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků Společnosti, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

Back to Top
Rezervace
Objednávka jídla